Lege abisua

1. Sarrera

Web honen sarbidea edozein erabiltzaileren aldetik egindako araudi honetako termino, baldintza, komunikazio, ohar eta beste gainontzeko legezko oharren aurretiko irakurketa eta onarpenera baldintzatuta dago.

Sarbideak eta ondorengo erabilerak, erabiltzailearen edukiaren osotasunarekiko onespen berariazkoa, osoa eta erretserbarik gabekoa dakar.

Erabiltzailea hemengo nabigaziorako baldintza orokorren edukiarekin ados ez balego, web-orri honetatik irten beharko litzateke, bertan eskaintzen diren zerbitzuetara sartu edo eta hauek erabili gabe.

Halaber, modu berariazkoan eta salbuespenik gabe onartzen du, web-orri honetara sartzearen eta honen erabileraren eta bertan eskainitako zerbitzuen eta zerbitzuen edukien erabileraren erantzule bakarra dela.

Web-orri honen sarbidea doako izaera du eta bertan nabigatzeak ez du aurretiko harpidetzarik edo erregistrorik behar.
Beste web-orrialdeetara loturak, erabiltzaileak orri horiei eman diezaieketen erabilerara, orrialde hauen erabilera baldintza orokorretara, orrialde bakoitzak ezarritako baldintza orokorretaraeta behin-behineko baldintza espezifikoetara atxikituta daude.

Baimendutakoaz kanpoko beste edozein erabilera espreski debekatuta dago.

Aurrera Fisioterapiak alde bateko eran eta edozein unetan alda dezake, bere web-orriaren konfigurazioa, bere zerbitzu baldintzak eta edukia ere. Horrez gain, web-orria bera ezabatu, mugatu edo eten dezake behin-behineko edo betirako.

2. Web-orri honen jabearen nortasuna

Web-orri honen erantzulearen datu identifikagarriak hauek dira:

 • Erakundearen izen ofiziala: Aurrera Fisioterapia
 • Helbide fisikoa: Plaza Bazkardo 7 bajo, 20140 Andoain (Gipuzkoa)
  IFZ: 34095677V
 • Posta elektronikoa: imanoletxeberria@hotmail.com

3. Zerbitzu-emailearen eskubide eta betebeharrak

 1. Zerbitzuaren hornitzaile gisa, Aurrera Fisioterapiak web-orri honetan eskaintzen diren zerbitzuak garatu, erabiltzailearekin burutu daitezken komunikazioen pribatasuna modu eraginkorrean bermatzera eta noizbehinka sor daitezken kexei erantzuna ematera behartuta dago.
 2. Zerbitzuen mantentze, konponketa, gaurkotze edo hobekuntza lanak burutu behar izanez gero, Aurrera Fisioterapiak honen sarbidea behin-behingoz eta aurre-abisurik gabe eteteko eskubidea du eta zerbitzuak eman edo hauek gehiago ez eskaintzeko eskubide erreserba ere, ahal izanez gero erabiltzaileari jakinarazten saiatuko delarik.
 3. Erabiltzaileek web-orri honen bitartez hornitzen zaizkien zerbitzuez edo/eta datuez edo/eta informazioaz egiten duten erabilera beraien kontu eta arriskupean egingo dira.
 4. Aurrera Fisioterapiak du web-orri honen jabetza intelektualaren eskubideen titulartasuna.

4. Erabiltzailearen eskubide eta betebeharrak

 1. Edozein momentutan, erabiltzaileak web-orri honen zerbitzuen legezko erabilpena egin behar du, indarrean dauden legeen arabera, Aurrera Fisioterapiaren jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuz.
  Zentzu honetan, erabiltzaileak web honen bidez burutzen dituen jarduerak legera, moralera, ordena publikora eta ohitura zintzoetara egokituko direla bermatzen du eta inola ere ez dela Aurrera Fisioterapia izen on eta irudi komertzialarentzako iraingarriak izango.
 2. Erabiltzaileak ez du burutuko Aurrera Fisioterapiak bere eskura jartzen dituen zerbitzuen bidez web-orriaren edukiaren kalte edo aldaketarik eragingo duen, ez eta bere jarduera oztopatuko duen ekintzarik, inolako arazo teknikorik sortu gabe, birus informatikoak eraman ditzaken elementurik transferitu gabe edo web honetan kalte egin, nahastu, osoki edo zati batez oztopatu, ez eta beste erabiltzaileen posta elektronikoan bitartekatu edo aldatuz.
 3. Sartutako datuen egiatasuna erabiltzailearen erantzukizun erabatekoa da, hau dela eta, datu okerrak edo ezegokiak emanez gero, Aurrera Fisioterapiak erabiltzaileari web-orri honetara sartzeko debeku eskubidea gordetzen du.

5. Bermeen salbuespena eta web-orriaren eta bere zerbitzuen funtzionamenduarekiko erantzunkizuna:

 1. Edozein kasutan, Aurrera Fisioterapiak bere ahalegin handienak egingo ditu WEB honen erabilgarritasun iraunkorra lortzearren.
 2. Aurrera Fisioterapiak erabiltzaileen eskuetan jartzen ditu datu pertsonalen pribatutasun sistemak hirugarrenei datu hauetara sarrera eragozteko. Aurrera Fisioterapiak datu pertsonalen segurtasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko beharrezko diren segurtasun tekniko eta antolakuntza neurri guztiak ezarri ditu.
  Zentzu honetan, Aurrera Fisioterapiak ezagutza hau gertatuz gero sor daitezken kalte-galerekiko erantzukizun oro salbuesten du.
 3. Aurrera Fisioterapiak arlo honetan segurtasuna bermatzeko neurri egoki guztiak ezarriak dituen arren, ez du bermatzen birusak ez eta web-orri hau osatzen duten beste edozein elementu, erabiltzailearen sistema informatikoan edo bere dokumentu elektronikoetan eta bere sistema informatikoan gordetako fitxategietan aldaketa sor dezaketenik (software eta hardware) ez dagoenik.
  Aurrera Fisioterapiak ez du bere gain hartzen edukietan ager daitezken eta sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan etb. aldaketak sor ditzaketen birusek sor dezaketen izate oroko kalte-galeren erantzunkizunik.
 4. Erabiltzaileek web-gune honi ematen dieten erabilera ez dago Aurrera Fisioterapiaren kontrolpean. Bereziki, erakunde honek ez du bermatzen erabiltzaileek web-orri hau baldintza orokorrak jarraituz erabiliko dutenik eta, bere kasuan, aplikagarri izan daitezken baldintza bereziak jarraituz, ez eta modu arduratsu eta zuhurrean egingo dutenik ere.

6. Jabetza intelektuala

Web-orri honen edukiari dagozkion eskubide guztiak Aurrera Fisioterapia renak dira.
Aurrera Fisioterapiaren diseinu, irudi, mapa, grafiko, marka, errotulu, zeinu bereizgarri edo logotipoak, Aurrera Fisioterapiaren titulartasuna dute, hauek legez esklusiboki ustiatzeko eskubide guztiak dituelarik.

Erabiltzailea web-orri honetan nabigatzean ager daitezken beste erakunde batzuen logotipo edo zeinu bereizgarriak, erakunde bakoitzarenak dira eta hauek legez esklusiboki ustiatzeko eskubideak dituzte, web-orri honetan, bere kasuan, gehituak izan daitezen espreski baimenduz.

Web-orri honetara sartzen den erabiltzaileak ezin du lortutako informazioaren ondorioz lehen aipaturiko elementurik kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, ugaldu, argitaratu, utzi, saldu edo produktu edo zerbitzu berriak sortu.

7. Web-orriko estekak

Ezin izango da Aurrera Fisioterapiaren aurretiko eta berariazko baimenik gabe beste edozein web-orritik bere atarira loturarik sortu.

Web-orri honek Aurrera Fisioterapiak kudeatzen ez dituen beste atari edo web-orrietako loturak izanez gero, elkarte honek adierazten du ez duela inolako kontrolik aipatutako atariengan, eta ez duela erantzunkizunik bertako edukiarekiko.

8. Klausulen baliogabetasuna eta indargabetasuna

Web-orri honen erabilera eta nabigazioko baldintza orokor hauen klausularen bat erabatean edo zatika baliogabe edo indargabe adieraziko balitz, xedapen horri edo baliogabe edo indargabe adierazitako bere zati horri soilik eragingo lioke beste gainontzekoan iraunez, baldintza orokorren gainerakoa eta xedapen hori edo honen eragindako zatia ez jarritzat ulertuko da, baldin eta baldintza orokor hauentzat funtsezkoak izaki, modu osoan eraginak beharko luketelarik.

9. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Erabilera eta nabigazio baldintza orokor hauek bai eta erabiltzailearen eta Aurrera Fisioterapiaren arteko harreman oro Espainiar Legeriak aztertuko ditu.

Baldintza orokor hauen izate edo edukiaren edo erabiltzailearen eta Aurrera Fisioterapiaren arteko harremanen ondorioz sortutako edozein auzirako, bi aldeak, egokitzen zaien beste edozein foruri espreski uko eginez, Gipuzkoako Auzitegi eta Epaitegien jurisdikzio eta eskumen erabatekoaren menpe egongo dira.


Pribatutasun Politika

15/1999 Datu pertsonalak babesteari buruzko legeak jasotzen duena betez, Aurrera Fisioterapiak zure datuak fitxategi automatizatu batean gordeko dituela jakinarazten dizu. Fitxategi horren erabilera bakarra gure fisioterapia Zerbitzuak eskaintzea da. Fitxategi horren zaintza, legeak ezarritako konfidentzialtasun eta segurtasun-neurriak errespetatuz egingo da eta inorri ere ez dira eskualdatu edo partekatuko Aurrera Fisitoterapiatik kanpo dagoen beste edozein erakunderekin. Halaber, fitxategi horretan zure datuak sartzea, zuzentzea eta baliogabetzea eska dezakezu edo horiek erabiltzearen aurka ager zaitezkeela jakinarazten dizugu bide hauek erabiliz: e-posta imanoletxeberria@hotmail.com,

Edota komunikazioaren lege fitxategiaren arduradunei idatziz:

 • Plaza Bazkardo 7 bajo, 20140 Andoain (Gipuzkoa).

Cookie Politika

Martxoaren 30eko 13/2012 Errege Lege Dekretuak xedatzen du zenbaterainoko xehetasunak eman behar diren cookie-ei buruz; horri jarraituz, orri honetan jakinarazten dugu zein den aurrerafisioterapia.com web-orriko cookie-en politika. Cookie bat web-orri jakin batzuetan sartzean ordenagailuetara deskargatzen den fitxategia da. Besteak beste, cookie-ek erabiltzaile edo ekipo baten nabigazio ohiturei buruzko informazioa bildu eta berreskuratzeko bidea ematen diote web-orriari. Zein informazio jaso duten eta ekipoa nola erabiltzen den edota erabiltzailea nor den ezagutzeko balia daitezke.

Web-orri honetan erabiltzen diren cookie-ak:

Gure web-orrian cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu. Aurrera Fisioterapiaren web-orriak erabiltzen dituen hirugarrenen cookie-ak Google Analytics-en analisi cookie-ak dira; ez du publizitate cookie-rik edo portaera-publizitatearekin lotutakorik erabiltzen.

Analisi cookie-ek erabiltzaile kopurua zenbatzea ahalbidetzen dute eta, horrenbestez, web-zerbitzua erabiltzen dutenen estatistika neurketak eta analisiak egitea. Aurrera Fisioterapiaren web-orriaren nabigazioa aztertzen da, zerbitzuen eskaintza hobetzearren.

Cookie propioak Aurrea Fisioterapiak berak kudeatzen duen ekipo edo domeinu batetik -hau da, erabiltzaileak eskatu duen zerbitzua ematen duen ekipotik- erabiltzailearen ekipora bidaltzen dira. Cookie horiek Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei buruzko Legearen 22.2 artikuluaren aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira, beraz, ez da beharrezkoa horiei buruz informatzea edo erabiltzeko baimena eskatzea.

Cookie-ak desaktibatu edo ezabatzeko informazioa.

Zeure ekipoan instalatutako cookie-ak baimendu, blokeatu edo ezabatzeko aukera duzu, ordenagailuan instalatutako nabigatzailearen aukerak konfiguratuz:

Internet Explorer-eko cookie-ei buruzko informazioa:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
Google Chrome-ko cookie-ei buruzko informazioa:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox-eko cookie-ei buruzko informazioa:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari-ko cookie-ei buruzko informazioa:
https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

Erabiltzaileak web-orri honetako analisi cookie-a baliogabetu nahi badu, Google Analytics-ek eskaintzen dituen baztertze sistemak balia ditzake.